Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

ΘΕΣΕΙΣ ...ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΡΑΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΕΩΣ 12.12.2012 ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ… ΓΙΑ ..17 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

1Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας - ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε., το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας - Ε.Π.Α.Ψ.Υ, στο πλαίσιο της Απόφασης Ένταξης 2.17324/6.4112/31-07-2012 με τίτλο «ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. -Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλανδρίου» (ΜΙ5 377319) στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,πρόκειται να προβούν στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ανέργων έως 30 ετών.
Οι θέσεις αφορούν απασχόληση, χρονικής διάρκειας 24 μηνών, στις δομές που θα λειτουργήσουν στο Δήμο Χαλανδρίου ως ακολούθως:
1 ΠΕ/ΤΕ Διοικητικός, 1 ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός, 3 ΔΕ Υποστηρικτικό προσωπικό για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, 2 ΠΕ Φαρμακοποιοί, 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός για το κοινωνικό φαρμακείο, 1 ΠΕ/ΤΕ Διοικητικό, 1 ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός, 1 ΔΕ/ΤΕ Μάγειρας, 2 ΔΕ/ΤΕ Βοηθοί Κουζίνας, 2 ΔΕ Γενικών Καθηκόντων για τη Δομή Παροχής Συσσιτίων
2 ΠΕ/ΤΕ Ψυχολόγος ή Κοινωνικός Λειτουργός για το Γραφείο Διαμεσολάβησης
Η ανάπτυξη της παραπάνω δράσης θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους συμπράττοντες φορείς:
το Δήμο Χαλανδρίου και το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Γεωργίου Κουρτέση. Η κατάθεση των αιτήσεων είναι δυνατή από σήμερα και για 15 ημέρες (έως 12/12/2012).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου